Recensie: Het groene glas – Torgny Lindgren

Deze recensie verscheen in Friesch Dagblad. Klik hier voor een leesbare pdf.

recensie-lindgren

 

Advertenties

Interview met Beppie de Rooy: ‘Ik zie God met name in wat ik niet kan verklaren’

Voor CW-Opinie interviewde ik uitgeefster Beppie de Rooy in een serie portretten. In dat interview zei zij onder andere: “Wat men nu ‘mindful’ noemt, komt ook al voor in een lied van de Engelse componist Purcell. Toewijding, aandacht, concentratie, het lang over iets mogen doen, anderen op afstand houden, het oordeel van anderen op afstand houden, dingen durven, een stijl durven hanteren die afwijkt van het alledaagse, maar die wel eerlijker is: dat hoort bij langzaam leven en het komt allemaal in het schrijfproces samen.”

Over geloof: “God is overal, ook bij de boer langs wie ik vanochtend fietste, die kijkt of zijn graan gegroeid is. Het scheppend bezig zijn is voor mij een van de belangrijkste intuïties – bewijs vind ik een slecht woord, het is teveel cognitief geladen – voor Gods aanwezigheid.
Ik heb heel lang op de toer gezeten van het zoeken naar bewijsmateriaal voor God. Maar nu benader ik het anders, ik richt me op de vraag wat er gebeurt bij het scheppen van dingen. Een van de grootste ‘bewijzen’ vind ik dan het bestaan van invallen, gedachten die in je opkomen. Die hebben we allemaal. Hoe komen die ideeën in mensen? Ik zou dat wel eens onderzocht willen zien. Het zijn cadeautjes. We zijn er aan gewend, we zeggen ‘slaap er eens een nachtje over en morgen weet je het’, maar het is niet normaal. Het zijn vaak
ideeën die totaal buiten je eigen scoop liggen. Ik zeg niet dat God dat erin brengt – dat klinkt me te dogmatisch – maar die invallen zijn wel iets bijzonders.
Ik zie God dus met name in datgene wat ik niet kan verklaren. Zoals Herman Finkers zegt: ‘als ik er niks van begrijp, dan is het God’.”

Het hele interview is hier en hier te lezen.

Interview Hein Griffioen: ‘Ik ervoer de aanwezigheid van Christus naast mij’

In mei 2016 interviewde ik Hein Griffioen voor een serie portretinterviews in CW-Opinie.

Een citaat eruit: “Ik herinner me een concrete ervaring, de tweede keer dat ik een MRI kreeg. Ik ben behoorlijk claustrofobisch. De eerste keer kon ik mijn hoofd buiten het apparaat houden en daar was ik heel blij mee. De tweede keer ging ik echter head first erin. Dat is niet fijn. Die buis is niet groot. Ik werd panisch. Ik deed mijn ogen dicht en ik kon de impuls niet weerhouden om een psalm te citeren. Toen ervoer ik de aanwezigheid van Christus naast mij. Terwijl hij er natuurlijk helemaal niet meer bij paste. Ik had dus het geluk van een religieuze ervaring, die ook weer veel voor de ontwikkeling van mijn geloof heeft betekend.”

Het hele interview is hier en hier te lezen.

 

Interview Alain Verheij: ‘Ik kon pas een goeie theoloog worden na mijn persoonlijk failliet’

In CW-Opinie interviewde ik blogger en theoloog Alain Verheij als onderdeel van een serie portretinterviews. Hij zegt hierin onder meer: “Ik was 25 jaar, en woonde weer bij mijn ouders in mijn tienerkamer. Ik zag mijn leven tot dan als een succesverhaal, een stijgende lijn. En nu moest ik het opnieuw uitvinden. Ik ben al mijn Twittercontacten die ik toen had in het echt gaan ontmoeten. Ik had van het geloof wel een kern behouden, namelijk dat het christelijk geloof betekent, dat uit dood nieuw leven voortkomt, en dat dat het verhaal van God met mensen is.”.

Lees hier en hier de twee delen van het interview.

Interview Victor van Heusden: ‘Een pelgrim zoekt zijn weg’

pelgrimSinds vorig jaar is er een nieuw, christelijk geïnspireerd initiatief gestart: ‘De pelgrimstocht’. De stichting creëert mogelijkheid voor een goed gesprek, zonder dat het per se coaching wordt, waarbij het geloof wordt betrokken bij alledaagse vragen. Een interview met initiatiefnemer Victor van Heusden.

 

Dit artikel verscheen in CW, christelijk opinieblad

Lees verder